Classes

Sport talentenpaspoort


Uw individuele Sport Talentenpaspoort

Binnen de sportwereld focussen we vaak eerst op de fysieke talenten van de atleet. Dit is de zichtbare component binnen het drieluik, hart – hoofd – lichaam. Onder de noemer van de fysieke talenten begrijpen we parameters als lengte, lenigheid, kracht, uithouding (VO2 max), etc…

Met het Sport Talentenpaspoort brengen we via een wetenschappelijk onderbouwde online tool de twee andere “onzichtbare” essentiële componenten in beeld. Hart en hoofd ofwel onze emotionele en rationele talenten. Een alignering van emotionele, rationele en fysieke talenten vormt de basis om te excelleren binnen de sport.

Zo ontdek je jouw passies en hoe je het makkelijkst werkt. Aan de hand van je antwoorden vergelijken we je met alle andere professionals in de database.
In je Talentenpaspoort vind je twee “‘foto’s” van jezelf. De eerste foto toont je passies en de tweede foto toont je aanleg.

Het Sport Talentenpaspoort kan je op praktisch vlak ook helpen bij het maken van een keuze voor een coach of club die nauwer aansluit bij jouw eigenheid. Wanneer we ons bij bepaalde karakters of in een bepaalde context niet goed voelen blijven duurzame prestaties uit. Zo proberen we te voorkomen dat er “verloren” jaren ontstaan in de al beperkte tijdspanne waarbij atleten op fysiek vlak het best renderen.

SPORT TALENTENPASPOORT TEAM

Niet alleen een individu maar ook een team heeft zijn natuurlijke potentieel. Om het unieke Sport Talentenpaspoort van je team te maken vult ieder teamlid de online vragenlijst in. In het Team Sport Talentenpaspoort vind je twee “foto’s” van je team waarmee je uit de anonieme individuele resultaten op een eenvoudige manier de teamtalenten kan afleiden.

Teamanalyses tonen ons de verdeling van de talenten binnen onze groep en tonen hiaten in de samenstelling. Zo kan je als club gericht op zoek gaan naar het juiste profiel, de pion met de juiste emotionele en rationele talenten om het team te vervolledigen of een coach die aansluit bij de waarden en de noden van de club, die aansluit bij de visie van hoe opgeleide jeugd kan begeleid worden, doorstromen en geïntegreerd worden in het elite team.

WERKelijk talent = PASSIE + AANLEG = ENERGIE + GEMAK

Wat deze twee foto’s juist zeggen over je WERKelijke talenten bespreek je best met een gecertificeerde Sport Talentenpaspoort coach. Een gecertificeerde Sport Talentenpaspoort coach is opgeleid om samen met jou een juiste interpretatie te maken van de foto’s. Er bestaan zoveel verschillende WERKelijke talenten dat je ze niet kan vatten in een lijst(je). Jammer genoeg proberen de meeste talentenmethodes juist wel jouw unieke  talenten in een lijstje te passen.

prijs

De richtprijs voor een individueel Sport talentenpaspoort is ongeveer 75 euro excl. BTW, maar de prijs kan variëren van land tot land omdat we het Sport talentenpaspoort toegankelijk willen houden voor iedereen. Voor teams wordt een groepskorting voorzien.

Wat is het Sport talentenpaspoort ?

Wetenschappelijke onderbouw van het Sport Talentenpaspoort

Het Sport Talentenpaspoort is een toepassing van het Talentenpaspoort binnen de sportwereld, geïnspireerd op de ‘needs-theory’ zoals ontwikkeld door Prof.  Henry A. Murray, William Mc Dougall, William James e.a. en op de ‘Cognitive styles theory’ zoals onderzocht door Eva Cools  (Phd.) en Prof. Herman Van Den Broeck van de Vlerick Leuven Management School. De psychogene drijfveren en de denkstijlen die gemeten worden zijn heel kenmerkend voor de sportwereld.

Pontis Management School ontwikkelde een test om u een nauwkeurige positiebepalingte kunnen geven van de sterkte van uw drijfveren en denkstijlen ten opzichte van andere professionals. De berekening van de resultaten en de positiebepaling werd uitgewerkt in samenwerking met de Universiteit Antwerpen.

WAT ZIJN MIJN TALENTEN?

Het woord ‘talent’ dekt vandaag vele ladingen. Lees 10 verschillende teksten over talent en je hebt wellicht 10 verschillende definities. Wie ziet er door het bos de bomen nog ?

Het Sport Talenten Paspoort gebruikt daarom het unieke concept “WERKelijk talent”.
Jouw WERKelijke talenten zijn je natuurlijke eigenschappen :

  • die jou energie geven
  • die jou uniek maken t.o.v. andere professionals
  • die jouw potentieel vormen om te excelleren

WERKelijk talent = PASSIE + AANLEG = ENERGIE + GEMAK

Je WERKelijke talenten zijn eigenschappen die je bij je geboorte hebt meegekregen of die je op zeer jonge leeftijd onbewust hebt ontwikkeld. Deze eigenschappen zijn zeer stabiel en kan je op volwassen leeftijd niet bewust veranderen.

Je kan de verzameling van jouw WERKelijke talenten zien als een rijke voedingsbodem, je natuurlijke potentieel. Maar alleen wanneer je in je potentieel investeert zal je kunnen oogsten.
Investeren in je potentieel betekent in de praktijk het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes die je talent laten open bloeien. Eén ding is zeker. Wanneer je investeert in je talenten zal je niet alleen je best mogelijke prestaties leveren, je zal er ook echt plezier aan beleven.

There is a difference between skill and talent. Master the skill to let the talent out.